Příjem suti a zeminy

Centrum pro likvidaci a odvoz stavebního odpadu pomocí lodní dopravy.