O nás

Společnost NewGroup s.r.o. v souvislosti se znalostmi z prostředí ve stavebnictví, kam byla také její činnost orientována, soustředila svojemaximální zaměření na oblast v působnostinakládání s odpadyna lokálním trhua druhotnými surovinami.

Společnost v současné době zajišťuje služby pro regionální zákazníky především v oblasti podnikatelské a živnostenské sféry a také pro státní podniky v rámci výběrových řízení.

Mimo drěvní hmoty společnost zajištuje svoz nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a plastů.