Ceník pro rok 2014


Ukládka interních materiálů

Výkopová zemina bez příměsí (kat. č. 17 05 04) 160,- Kč/t
Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (kat. č. 17 01 07) 230,- Kč/t
Směsi betonu cihel a tašek (kat. č. 17 01 07) s více jak 50% porobetonu, sádrokartonu 350,- Kč/t
Směsi betonu cihel a tašek (kat. č. 17 01 07) s více jak 80% porobetonu, sádrokartonu 500,- Kč/t
Prosté betony (kat. č. 17 01 01) 100,- Kč/t
Armované betony v kusovosti do 50 cm (kat. č. 17 01 01) 170,- Kč/t
Panely, armované betony nad 50 cm (kat. č. 17 01 01) 270,- Kč/t
Asfalt bez dehtu (kat. č. 17 03 02) 330,- Kč/t

DLE VYHLÁŠKY č. 294/2005 Sb. JE POVINNOST ZÁKAZNÍKA DODAT ATEST O NEZÁVISLOSTI MATERIÁLU!!!

 

Prodej materiálu

Písek říční 0/4 197,- Kč/t
Písek kopaný (maltový) 0/4    200,- Kč/t
Štěrko písek 0/32, 0/45 * 125,- Kč/t
Písek zásipový tříděný 0/8 * 149,- Kč/t
Kačírek praný 16/32, 22/32 * 290,- Kč/t
Humus * 250,- Kč/t
Tříděná zemina (BTS) * 40,- Kč/t
Zásipový materiál (odhlinění) * 20,- Kč/t
Lomový prach 0/4 215,- Kč/t
Lomový kámen 4/8 350,- Kč/t
Lomový kámen 8/16 325,- Kč/t
Lomový kámen 16/32 330,- Kč/t
Lomový kámen 32/63 320,- Kč/t
Štěrkodrť 0/32 * 300,- Kč/t
Recyklát směsný 0/8, 8/32, 32/63 * 30,- Kč/t
Recyklát betonový 0/63 * 95,- Kč/t
Recyklát betonový 0/32, 32/63 * 115,- Kč/t
Recyklát živičný 0/63 * 30- Kč/t
Recyklát živičný 4/8, 8/32 * 80,- Kč/t

* označené položky je nutno dopředu telefonicky ověřit

 

VEŠKERÝ MATERIÁL JE VÁŽEN NA CEJCHOVANÉ VÁZE SCHENCK.