LIKVIDACE  A ODVOZ ODPADU


Od listopadu 2013 jsme pro Vás otevřeli v areálu přístavu Libeň přepravní centrum. Zabýváme se likvidací deponovaného materiálu ze staveb.

  Ušetříte si dojíždění do okrajových částí města, tím uspoříte nejen čas, ale i peníze, protože jsem pro Vás připravili mimořádně výhodné ceny za

- PRODEJ PÍSKŮ, ŠTĚRKŮ A KAČÍRKU
- PŘÍJEM STAVEBNÍ SUTI A VÝKOPOVÉ ZEMINY

Po dohodě Vám pomůžeme s dopravou, likvidací směsných a komunálních odpadů.